TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC

Latest Posts

Thủ Tục Xin Chứng Chỉ Tổ Chức Quy Hoạch Xây Dựng

Thủ Tục Xin Chứng Chỉ Tổ Chức Quy Hoạch Xây Dựng Thành phần hồ sơ chung: -         Tệp tin scan từ bản gốc giấy phép đăng ký k...
Chi tiết

Nhận Làm Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Giám Sát, Kiến Trúc Sư Do Sở Xây Dựng Tp.HCM cấp

Căn cứ Luật Xây dựng số 12/02/2009/NĐ ngày 12/02/2009 của Chính phủ - Căn cứ Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/04/2005 của Bộ trưởng ...
Chi tiết

TP HCM: Xin Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Xây Dựng

Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC cung cấp dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho các Tổ chức/cá nhân trên toàn qu...
Chi tiết