Học Quản Lý Chi Phí Thanh Quyết Vốn

Học Quản Lý Chi Phí Thanh Quyết Vốn


Hotline: 0908.067.780 - 0979.067.780
THÔNG BÁO MỞ LỚP
01. Học Giám Sát Thi Công Xây Dựng– Học phí: 1.500.000VNĐ
02. Học Chỉ Huy Trưởng Công Trình– Học phí: 1.100.000VNĐ
03. Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng– Học phí: 1.300.000VNĐ
04. Học Định Gía Xây Dựng– Học phí: 1.500.000VNĐ
05. Học Đấu Thầu Cơ Bản– Học phí: 800.000VNĐ
06. Học Đấu Thầu Nâng Cao – Học phí: 1.000.000VNĐ
07. Học Lập Dự Toán Công Trình Xây Dựng – Học phí: 1.400.000VNĐ
08. Học An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động – Học phí: 1.000.000VNĐ
09.Học Thí Nghiệm Viên Xây Dựng – Học phí: 2.000.000VNĐ
10.Học Giám Đốc Quản Lý Dự Án – Học phí: 1.500.000VNĐ
11.Học Quản Lý Phòng Thí Nghiệm Xây Dựng – Học phí: 2.000.000VNĐ
12.Học Lập Hồ Sơ Dự Thầu – Học phí: 1.3000.000VNĐ
20.Học Quản Lý Chi Phí Thanh Quyết Vốn – Học phí: 1.000.000VNĐ
21. Nghiệp Vụ Đo Đạc Địa Hình - Trắc Địa Công Trình – Học phí: 2.500.000VNĐ
22.Nghiệp Vụ Chứng Nhận Sự Phù Hợp Chất Lượng Công Trình – Học phí: 1.300.000VNĐ
25.Đào Tạo Giám Đốc Quản Lý Tòa Nhà – Học phí: 2.500.000
26.Đào Tạo Quản Lý Chất Lượng Công Trình Xây Dựng – Học phí: 1.000.000VNĐ
27.Đào Tạo Môi Giới - Định Giá - Quản lý Sàn Bất Động Sản – Học phí : 2.000.000VNĐ/Khóa
    Blogger Comment
    Facebook Comment