Khai Giảng Lớp Nghiệp Vụ Giám Sát Thi Công

Khai Giảng Lớp Nghiệp Vụ Giám Sát Thi Công

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC 
(V/v: Đào tạo ngắn hạn )
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc
Hà Nội, Ngày .......Tháng.......Năm......
Kính gửi:  Ban Lãnh đạo và Giám đốc cơ quan
Theo quy định của pháp luật về  hoạt động đầu tư xây dựng, một số nghiệp vụ phải qua đào tạo và được cấp Chứng nhận, chứng chỉ thì chữ ký  của cán bộ vào văn bản, nghiệm thu thanh toán mới có giá trị pháp lý. Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC mở lớp đào tạo  cấp Chứng chỉ, Chứng nhận và có hiệu trên toàn quốc (xem website  http://moc.gov.vn/của Bộ XD;  http://muasamcong.mpi.gov.vn/Bộ KHĐT và   http://daotao.rdc.vn/ ).
Ngày ……./……../20…… Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC  khai giảng  các lớp học buổi tối, các lớp học ngày trong giờ hành chính và các lớp cuối tuần (Thứ 7, CN) của tháng …….. gồm các nghiệp vụ như sau:Ngày
8h-16h
Tối 
8h-21h
1
Quản Lý Dự Án Đầu Tư
1,5 tr
06 ngày
12 tối
2
Giám sát thi công xây dựng
1,7tr
08 ngày
16 tối
3
Giám đốc quản lý dự án
1,5 tr
06 ngày
12 tối
4
Đấu thầu cơ bản
0,8 tr
03 ngày
06 tối
5
Đấu  thầu nâng cao
1,0 tr
04 ngày
08 tối
6
Chỉ huy trưởng  công trường.
1,1 tr
05 ngày
10 tối
7
Định giá XD.
1,5 tr
05 ngày
10 tối
8
Hồ sơ hoàn công & thanh quyết toán CT.
1,0 tr
02 ngày
04 tối
9
Đánh giá dự án đầu tư.
1,0tr
03 ngày
06 tối
10
Lập dự toán  và đo bóc khối lượng .
1,5 tr
05 ngày
10 tối
11
Quản lý chi phí, thanh quyết toán vốn ĐT.
1,1tr
05 ngày
10 tối
12
Chứng nhận sự phù hợp chất lượng CT.
1,3tr
02 ngày
04 tối
13
Kiểm định chất lượng CTXD
1,3 tr
02 ngày
04 tối
14
Hướng dẫn Thanh tra Dự án đầu tư XD.
1,3 tr
02 ngày
04 tối
15
An tòan lao động
0,6 tr
01 ngày
02 tối
16
Thí nghiệm vật liệu xây dựng.
2,0 tr
05 ngày
10 tối
17
Thẩm tra & thẩm định DA thiết kế CTXD
1,0 tr
02 ngày
04 tối
18
Thiết kế & thẩm tra an toàn giao thông
3,5 tr
07 ngày

    Blogger Comment
    Facebook Comment