Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Học Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 
NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC
(V/v: Đào tạo ngắn hạn )
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc
……., Ngày .......Tháng.......Năm......

THÔNG BÁO
Mở lớp học quản lý dự án đầu tư xây dựng

Kính gửi: - Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
               - Các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
               - Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;

Căn cứ thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, theo đó những cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về pháp lý và năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC thường xuyên tổ chức "Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng", cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia học quản lý dự án: Các chủ đầu tư,trưởng, phó ban và cán bộ trực tiếp làm công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị; các Tổng công ty, Công ty xây dựng và các Công ty tư vấn xây dựng.

2. Nội dung chương trình học quản lý dự án:
(theo thông tư 25/2009/TT-BXD của Bộ Xây Dựng) bao gồm các chuyên đề sau:
Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quan quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 2: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
+ Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
+ Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
+ Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 3: Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
+ Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
+ Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
+ Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
+ Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
+ Xử lý tranh chấp hợp đồn
Chuyên đề 4: Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Xác định các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện các công việc của dự án
+ Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án
+ Lập, phê duyệt tiến độ của dự án
+ Quản lý tiến độ của dự án
Chuyên đề 5: Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Tổng quan các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
+ Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng
Chuyên đề 6: Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
+ Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Lập tổng mức đầu tư
+ Lập dự toán xây dựng công trình
+ Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
+ Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 7: Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng
+ Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 8: Thanh toán, quyết toán vốn dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình
+ Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

- Làm bài kiểm tra trắc nghiệm kết thúc khóa học.

3. Lịch khai giảng: Xem Tại Đây

4. Địa điểm học quản lý dự án: Xem Tại Đây

5. Kinh phí: 1.200.000/1HV ( Kinh phí trên bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu, chứng chỉ, khai bế giảng và các chi phí phục vụ khác....)

6. Thủ tục nhập học: Mỗi học viên khi nhập học nộp: 03 ảnh cỡ 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).

Chứng chỉ: Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận “Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình” đây là điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định 12/2009/NĐ-CP về điều kiện năng lực của các tổ chức và cá nhân tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Hotline: 0908067.780 - 0979.067.780 - 0947.067.780
    Blogger Comment
    Facebook Comment