Khai Giảng Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Khai Giảng Nghiệp Vụ Chỉ Huy Trưởng Công Trình

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC
(V/v: Đào tạo ngắn hạn )
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc
……., Ngày .......Tháng.......Năm......

Kính gửi: - Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 
               - Các tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
               - Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;

Căn cứ thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng, theo đó những cá nhân tham gia quản lý dự án phải có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 25 /2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.
Nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về pháp lý và năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC thường xuyên tổ chức "Lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng", cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia học chỉ huy trưởng công trình xây dựng: Các chủ đầu tư,trưởng, phó ban và cán bộ trực tiếp làm công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các cơ quan, đơn vị; các Tổng công ty, Công ty xây dựng và các Công ty tư vấn xây dựng.

Chương 1 : Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn luật xây dựng.
Chương 2 : Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình.
Chương 3 : Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
Chương 4 : Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.
Chương 5 : Quản lý khối lượng, tiến độ xây dựng công trình và tổ chức công trường xây dựng.
Chương 6 . Quản lý chi phí xây dựng công trình.
Chương 7 : Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trên công trường .xây dựng.
Chương 8 : Chỉ huy trưởng công trình với công tác quản lý an toàn lao động.
Chương 9 : Một số điều cần biết đối với chỉ huy trưởng công trường.

3. Lịch khai giảng: Xem Tại Đây

4. Địa điểm học quản lý dự án: Xem Tại Đây

5. Kinh phí: 1.500.000/1HV ( Kinh phí trên bao gồm các chi phí: Giảng dạy, tài liệu, chứng chỉ, khai bế giảng và các chi phí phục vụ khác....)

6. Thủ tục nhập học: Mỗi học viên khi nhập học nộp: 03 ảnh cỡ 3x4 (ghi họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).

Chứng chỉ: Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận “Bồi dưỡng giám sát thi công xây dựng” đây là điều kiện năng lực để xin chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Hotline: 0908067.780 - 0979.067.780 - 0947.067.780
    Blogger Comment
    Facebook Comment