Lớp Quản Lý Dự Án Đầu Tư Tại TP Hồ Chí Minh

Lớp Quản Lý Dự Án Đầu Tư Tại TP Hồ Chí Minh

KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG & TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁC SỞ XÂY DỰNG TOÀN QUỐC HOTLINE 0908.067.780 - 0979.067.780
1/ GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT (XD DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP VÀ HTKT; GIAO THÔNG; THUỶ LỢI, THỦY ĐIỆN) 
Học phí: 1.100.000 VNĐ/Học viên/3LV. 
2/ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH 
Học phí: 900.000/người 
3/ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009 
Học phí: 900.000/người 
4/ NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
Học phí: 800.000/người 
5/ NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010
Học phí: 800.000/người 
6/ GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
Học phí: 1.100.000/người 
7/ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 
Học phí: 1000.000 VNĐ/Học viên/3LV. 
8/ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ 
Học phí: 2.500.000/VNĐ/HV 
9/ LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
Học phí: 800.000/người 
10/ CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG(Theo TT27 Bộ LĐTBXH) 
Học phí: 800.000/người 
11/ ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN MỘT LĨNH VỰC CỤ THỂ 
ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XD 
QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD 
12/ NGHIỆP VỤ TRẮC ĐẠC CÔNG TRÌNH 
Học phí: 1.400.000/người 
13/ LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT 
Học phí: 800.000/người 
14/ QUẢN LÝ CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH 
Học phí: 800.000/người 
15/ NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CTXD 
Học phí: 800.000/người 
16/NGHIỆP VỤ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHỊU LỰC VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 
Học phí: 800.000/người 
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DO SỞ XÂY DỰNG TOÀN QUỐC 
(CAM KẾT ĐÚNG HẸN)
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC
HOTLINE 0908.067.780 - 0979.067.780
    Blogger Comment
    Facebook Comment