Lớp An Toàn Lao Động Trong Leo Cao: 0908.067.780

Lớp An Toàn Lao Động Trong Leo Cao: 0908.067.780

MỞ LỚP ĐÀO TẠO
AN TOÀN LAO ĐỘNG - VỆ SINH LAO ĐỘNG
LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG:
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Leo Cao.
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Cơ Khí.
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng.
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Xe Cơ Giới
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Máy Xây Dựng
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Máy Công Trình
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Thiết Bị Nâng
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Xe Cẩu
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Xe Ban Gạt
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Cẩu Tháp
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Nồi Hơi
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Thiết Bị Áp Lực
➤  Lớp An Toàn Lao Động Trong Vận Hành Cẩu Trục
ĐỐI TƯỢNG HỌC AN TOÀN:
Căn cứ theo Nghị định của Chính Phủ quy định về nghiệp vụ đào tạo nhân viên huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh lao động theo đúng quy định của Bộ LĐ – Thương Binh XH, Viện phối hợp với Cục An toàn lao động tổ chức khóa đào tạo và cấp chứng chỉ về "An toàn lao động, vệ sinh lao động " như sau:
- Nhóm 1: Người làm công tác quản lý ( Chứng nhận : 2 năm )
- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ( Chứng chỉ: 5 năm)
- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt, độc hại về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định. ( Chứng chỉ: 5 năm)
- Nhóm 4: Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)
THỜI GIAN HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG:
➤  Lớp học giờ hành chính: sáng từ 8h–11h, chiều từ 13h30–16h30.
➤  Lớp học tối: Từ 18h tới 20h30
➤  Trung Tâm Đào Tạo RDC nhận đào tạo theo hợp đồng. Đào tạo theo chuyên đề phù hợp với doanh nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cho phù hợp với doanh nghiệp. Tư vấn học an toàn lao động: 0908.067.780 - 0979.067.780 - Email: trungtamrdc.com@gmail.com  - Website: http://trungtamrdc.com/
LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1- CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
- Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động sau huấn luyện.
- Chuyên đề 2:  Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động ở cơ sở.
- Chuyên đề 3: Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và các biện pháp khắc phục, phòng ngừa
- Chuyên đề 4: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện
LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 2 - CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
- Chuyên đề 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 2:  Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn lao động,vệ sinh lao động ở cơ sở
- Chuyên đề 3: Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn
- Chuyên đề 4: Huấn luyện theo đặc thù riêng của từng khóa huấn luyện
- Chuyên đề 5: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện
LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG NHỐM 3 - CẤP CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG
- Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 2: Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 3:  Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động
- Chuyên đề 4: Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Chuyên đề 5: Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động
- Chuyên đề 6: Huấn luyện theo đặc thù riêng của công việc hoặc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
- Chuyên đề 7: Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT RDC
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO RDC
Hotline: 0908.067.780 - 0979.067.780
    Blogger Comment
    Facebook Comment