Dịch Vụ Công Khai Thông Tin Năng Lực Tư Vấn Hoạt Động Xây Dựng

Dịch Vụ Công Khai Thông Tin Năng Lực Tư Vấn Hoạt Động Xây Dựng

DV Xin Cấp Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Uy Tín 100%
RDC nhận làm dịch vụ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các công ty và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên cả nước. Đảm bảo Uy Tín - Thủ tục đơn giản - Thời gian nhanh Gọn - Tiết kiệm chi phí tối đa.
Liên hệ Hotline: 0924.777.780 để được tư vấn thông tin chính xác nhất
Theo khoản 5, Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định, kể từ ngày 1/3/2016 các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức
1. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cấp cho tổ chức đối với các lĩnh vực hoạt động sau đây:
a) Tư vấn lập quy hoạch xây dựng (QHXD);
c) Khảo sát xây dựng (KSXD);
c) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (DAĐT);
d) Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA);
đ) Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (TKXD);
e) Giám sát thi công xây dựng (GSXD);
g) Kiểm định xây dựng (KĐXD);
h) Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (QLCP);
i) Thi công xây dựng công trình (TCXD).
Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề doanh nghiệp xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực, hạng năng lực của từng lĩnh vực tương ứng với điều kiện năng lực của tổ chức đối với lĩnh vực đó theo quy định của Thông tư này.
2. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng là loại bìa, có màu xanh nhạt, kích thước 21x 29,7cm.  
3. Quản lý số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:
a) Số chứng chỉ bao gồm 03 nhóm ký hiệu như sau:
- Nhóm thứ nhất: có tối đa 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục số 09 Thông tư này.
- Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ năng lực.
- Nhóm thứ ba: nhóm ký tự ký hiệu theo lĩnh vực hoạt động chính của tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều này.
Các nhóm được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-).
4. Nội dung của chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bao gồm:
a) Thông tin cơ bản về tổ chức được cấp chứng chỉ: Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, các thông tin liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật của tổ chức.
b) Tên cơ quan cấp, chữ ký và đóng dấu.
c) Lĩnh vực hoạt động và hạng chứng chỉ (Ghi rõ các nội dung quy định tổ chức được phép hoạt động).
đ) Thời hạn có giá trị của chứng chỉ, thứ tự số lần cấp chứng chỉ.
e) Các chỉ dẫn khác.
5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:
a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I.
b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với tổ chức có trụ sở chính tại địa bàn hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.
c) Trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng với nhiều lĩnh vực với hạng khác nhau, trong đó có lĩnh vực đề nghị cấp năng lực hạng I thì tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình tại cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng.

6. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Tổ chức có chứng chỉ năng lực đã hết hạn, nếu có nhu cầu hoạt động xây dựng phải làm thủ tục cấp đổi lại theo quy định.
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bao gồm các tài liệu sau:
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu.
2. Danh sách các cán bộ chủ chốt tương ứng với từng lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo quy định. Danh sách các cán bộ, nhân viên có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ.
3. Tệp tin Scan bản chính/bản sao các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức.
4. Bản khai kinh nghiệm các hoạt động xây dựng đã thực hiện liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu, kèm theo bản photo hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành tiêu biểu đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành) kèm theo Hợp đồng gốc để đối chiếu.
5. Tệp tin Scan bản kê khai năng lực tài chính, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính,… có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.
6. Tệp tin Scan bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Các tổ chức, công ty, doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực xây dựng có nhu cầu xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng xin vui lòng liên hệ với đơn vị chúng tôi qua thông tin sau đây:
ĐT: 0924.777.780 - Tel: (08) 66.827.780
    Blogger Comment
    Facebook Comment