Archive for tháng chín 2016

Học Giám Sát Thi Công Xây Dựng Tháng 10/2016 Tại Các Tỉnh

Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC được Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính...cấp phép Đào tạo các nghiệp vụ trong nghành ...
Chi tiết

Khai Giảng Lớp Giám Sát Thi Công Tháng 10/2016

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC (V/v: Đào tạo ngắn hạn ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc...
Chi tiết