Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Tổ Chức Khảo Sát Xây Dựng

Thủ Tục Cấp Chứng Chỉ Tổ Chức Khảo Sát Xây Dựng

-         Tệp tin scan từ bản gốc giấy phép đăng ký kinh doanh;
-         Tệp tin scan từ bản gốc hợp đồng lao động của các cán bộ chủ chốt;
-         Tệp tin scan từ bản gốc bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
Thành phần hồ sơ đối với lĩnh vực cụ thể:
Lĩnh vực khảo sát xây dựng
STTHạng IGhi chú

1

Nhân sự
Tệp tin scan từ bản gốc chứng chỉ hành nghề khảo sát (03 người)
Tệp tin scan từ bản gốc văn bằng có chuyên môn phù hợp (10 người)
2Hợp đồng, biên bản nghiệm thuTệp tin scan từ bản gốc hợp đồng khảo sát xây dựng, biên bản nghiệm thu ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại hình khảo sát.
3Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng.Đề cương khảo sát
Hoặc có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001.
Hạng II

1

Nhân sự
Tệp tin scan từ bản gốc chứng chỉ hành nghề khảo sát (03 người)
Tệp tin scan từ bản gốc văn bằng có chuyên môn phù hợp (10 người)
2Hợp đồng, biên bản nghiệm thuTệp tin scan từ bản gốc hợp đồng khảo sát xây dựng, biên bản nghiệm thu ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại hình khảo sát.
3Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng.Đề cương khảo sát
Hoặc có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001.
Hạng III
1Nhân sựTệp tin scan từ bản gốc chứng chỉ hành nghề khảo sát (03 người)
Tệp tin scan từ bản gốc văn bằng chuyên môn phù hợp (05 người)
2Hợp đồng, biên bản nghiệm thuKhông yêu cầu.
3Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng.Đề cương khảo sát
Hoặc có  chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Hotline: 0908.067.780 - 0979.067.780 - Tel: (08) 66.827.780
Email: ngocvinh.rdc@gmail.com

    Blogger Comment
    Facebook Comment