Archive for tháng sáu 2017

Chứng Chỉ Hành Nghề Giám Sát Công Trình Nông Thôn Và Phát Triển Nông Thôn (BXD)

Căn cứ: - Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn...
Chi tiết

Chứng Chỉ Hành Nghề Khảo Sát Thủy Văn Công Trình (BXD)

Căn cứ: - Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Thông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về...
Chi tiết