ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH CẦN BƠM BÊ TÔNG ( Học phí ưu đãi)

ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH CẦN BƠM BÊ TÔNG ( Học phí ưu đãi)

VẬN HÀNH CẦN BƠM BÊ TÔNG

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu chung
Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về cấu tạo động cơ, cấu tạo, tổ chức sản xuất và an toàn lao động; vận hành để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thưc chuyên môn nghề vận hành cần bơm bê tông
Tạo điều kiện nâng cao đời sống cho bản thân, cho gia đình và xã hội.
2. Mục tiêu đào tạo. Sau khi học xong khoá học, học viên phải:
- Kiến thức:

 + Nắm bắt cơ cấu, cấu tạo các bộ phận máy bơm bê tông 
 + Kĩ năng điều khiển cần bơm tại các vị trí, không gian thi công bê tông
 + Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bơm đáp ứng sẵn sàng công việc
 + Công tác tháo lắp, di dời các ống bơm, gấp cần bơm
 + Chế độ cân bằng xe bơm bê tông đảm bảo an toàn thi công
 + Kiến thức an toàn lao động, kỷ luật tác phong công nghiệp
- Kỹ năng:
+ Điều khiển thành thạo một số thông số thông dụng. Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
+ Biết khai thác đến mức cao nhất khả năng phục vụ của phương tiện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Thái độ:
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất tại địa phương;
+ Tự giác, tích cực tìm hiểu kiến thức nghề nghiệp
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC
140/4 Đường TL41,Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM
ĐT: 0908.067.780 - 0979.067.780

3. Yêu cầu đào tạo

- Thời gian đào tạo: 3 tháng
- Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ cấp nghề.
- Số lượng môn học, mô đun đào tạo:  10
- Đối tượng tuyển sinh:  
+ Có đủ sức khoẻ theo qui định  số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “ Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”
+ Tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học bổ túc trở lên.
Liên hệ: 0908.067.780 - 0979.067.780

4. Cơ hội việc làm:
- Đảm nhận làm nhân viên kỹ thuật hoặc công nhân vận hành.
- Tự kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến xếp dở hàng hoá trong kho, bãi.        
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 13 tuần
Trong đó:
+ Ôn, kiểm tra kết thúc môn học và thi tốt nghiệp: 0,3 tuần
+ Thời gian thực học tối thiểu: 435 giờ (11,7 tuần)
Liên hệ: 0908.067.780 - 0979.067.780
III. PHÂN BỔ THỜI GIAN THỰC HỌC:
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 435 giờ
+ Thời gian học lý thuyết:   163 giờ
+ Thời gian học thực hành: 272 giờ
IV. CHỨNG CHỈ: 
- Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ “vận hành cần bơm bê tông” do đơn vị đào tạo cấp.
- Đặc biệt, chúng tôi có thể sắp xếp lịch học thuận tiện nhất để phù hợp với nhu cầu của  của học viên, có hỗ trợ chỗ ăn, ngủ cho học viên ở xa.


    Blogger Comment
    Facebook Comment