ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG CỌC

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG CỌC


VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG CỌC

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO
1. Mục tiêu chung
Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về cấu tạo động cơ, cấu tạo máy trục, tổ chức sản xuất và an toàn lao động; vận hành máy đóng cọc để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề vận hành máy đóng cọc.
Tạo điều kiện nâng cao đời sống cho bản thân, cho gia đình và xã hội.
2. Mục tiêu đào tạo. Sau khi học xong khóa học, học viên phải:
- Kiến thức:
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ máy đóng cọc;
+ Có kiến thức về kiểm tra điều chỉnh và bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường ở máy đóng cọc.
+ Nắm vững kỹ thuật an toàn lao động đối với nghề vận hành máy đóng cọc.
- Kỹ năng: 
+ Điều khiển thành thạo một số cần trục thông dụng. Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
+ Biết khai thác đến mức cao nhất khả năng phục vụ của phương tiện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
- Thái độ:
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất tại địa phương
+ Tự giác, tích cực tìm hiểu kiến thức nghề nghiệp.

LIÊN HỆ : 0908.067.780 - 0979.067.780
3. Yêu cầu đào tạo
- Thời gian đào tạo: 3 tháng
- Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
- Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ cấp nghề.
- Số lượng môn học, mô đun đào tạo:  10
- Đối tượng tuyển sinh:  
+ Có đủ sức khoẻ theo qui định  số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “ Tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới”
+ Tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học bổ túc trở lên.
LIÊN HỆ : 0908.067.780 - 0979.067.780
4. Cơ hội việc làm: 
- Đảm nhận làm nhân viên kỹ thuật hoặc công nhân vận hành các loại cần cẩu trên xe tải. Có thể tổ chức, điều hành hoạt động của một tổ, một nhóm thi công.
- Tự kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến xếp dở hàng hoá trong kho, bãi.  
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:
- Thời gian đào tạo: 03 tháng
- Thời gian học tập: 13 tuần
Trong đó:
+ Ôn, kiểm tra kết thúc môn học và thi tốt nghiệp: 0,3 tuần
+ Thời gian thực học tối thiểu: 435 giờ (11,7 tuần)
LIÊN HỆ : 0908.067.780 - 0979.067.780
III. KHUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

TT

Nội dung chương trình
Số giờ
Tổng số
Lý thuyết
Thực hành
Kiểm tra
1Giới thiệu chung về máy xây dựng88

2Giới thiệu về thiết bị gia cố nền móng44

3Công tác an toàn trong thi công máy khoan cọc nhồi422
4Máy khoan cọc nhồi481632
5Kiểm tra2

2 (LT)
6Vận hành máy khoan cọc nhồi961680
7Tháo rỡ, lắp đặt máy khoan cọc nhồi32824
8Di chuyển máy khoan cọc nhồi20416
9Sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng máy khoan cọc nhồi441232
10Hiệu quả kinh tế của máy khoan cọc nhồi88

11Thực hành máy khoan cọc nhồi48
48
12Kiểm tra6

6

Tổng cộng:32080240
LIÊN HỆ : 0908.067.780 - 0979.067.780
III. PHÂN BỔ THỜI GIAN THỰC HỌC:
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 435 giờ
+ Thời gian học lý thuyết:   163 giờ
+ Thời gian học thực hành: 272 giờ
IV. CHỨNG CHỈ: 
+ Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ “vận hành máy máy đóng cọc” do đơn vị đào tạo cấp
+ Đặc biệt, chúng tôi có thể sắp xếp lịch học thuận tiện nhất để phù hợp với nhu cầu của  của học viên, có hỗ trợ chỗ ăn, ngủ cho học viên ở xa

    Blogger Comment
    Facebook Comment