ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH MÁY KHOAN CỌC NHỒI

ĐÀO TẠO NGHỀ VẬN HÀNH MÁY KHOAN CỌC NHỒI

VẬN HÀNH MÁY KHOAN CỌC NHỒI

I-Mục tiêu chung .
Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có kiến thức cơ bản về cấu tạo động cơ, cấu tạo máy trục, tổ chức sản xuất và  an toàn lao động; vận hành máy thi công nền móng để hỗ trợ cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề kỹ thuật máy thi công.Tạo điều kiện nâng cao đời sống cho bản thân, cho gia đình và xã hội.
1.Mục tiêu đào tạo: Sau khi học xong khoá học
Kiến thức:Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong và các cơ cấu hoạt động của các loại máy thi công nền móng.
Có kiến thức về kiểm tra điều chỉnh và bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường ở các loại máy thi công nền móng.
Nắm vững kỹ thuật an toàn lao động đối với nghề vận hành máy thi công nền móng.
Kỹ năng:Điều khiển thành thạo một số cần trục thông dụng.Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.
Biết khai thác đến mức cao nhất khả năng phục vụ của phương tiện, có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Thái độ :Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất công nghiệp,Tự giác, tích cực tìm hiểu kiến thức dạy nghề.
Cơ hội việc làm :
- Đảm nhận làm nhân viên kỹ thuật hoặc công nhân vận hành các loại Máy thi công nền móng. Có thể tổ chức, điều hành hoạt động của một tổ, một nhóm thi công.
-Tự kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến công tác kỹ thuật  thi công nền móng trong các công trình xây dựng, CTGT,…
Thời gian của khoá học và thời gian thực học :
Thời gian đào tạo : 3 Tháng
Thời gian học tập : 13 Tuần
-Trong đó :
Ôn, kiểm tra kết thúc môn học và thi tốt nghiệp : 0.3 ( Tuần )
- Thời gian thực học tối thiểu : 435 Giờ ( 11.7 Tuần )
- Phân bổ thời gian thực học 
+ Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề : 435 giờ
+ Thời gian học lý thuyết : 163 giờ
+ Thời gian học thực hành : 272 giờ
II-Chương trình đào tạo:
Số TT
Tên Môn học
Thời gian ( Giờ )
Tổng số
Lý Thuyết
Thực hành
Số tuần
01
Cấu tạo động cơ
30
24
6
1.2
02
Cấu tạo chung máy thi công nền móng
30
24
6
1.2
03
Bảo Dưỡng và sửa chữa
30
24
6
1.2
04
Kỹ thuật máy thi công nền móng
30
24
6
1.2
05
Phương pháp thi công nền móng
15
12
3
0.6
Truyền động cơ khí
15
15
2
0.6
06
Tổ chức sản xuất
15
15
0.6
07
An toàn lao động
15
12
3
0.6
08
Luật giao thông đường bộ
15
15
2
0.6
09
Thực tập kỹ thuật máy khoan cọc nhồi
96
96
2
10
Thực tập kỹ thuật máy thi công nền móng tổng hợp
136
136
3
Ôn tập và thi tốt nghiệp
8
2
6
0.3
Tổng cộng
435
163
272
13


Tài liệu giảng dạy:
Số TT
Tên giáo trình
Nhà xuất bản
Ghi chú
01
Giáo trình Động cơ đốt trong
ĐH – GTVT
02
Giáo trình Máy trục vận chuyển
ĐH –GTVT
03
Giáo trình Máy xây dựng xếp dỡ
ĐH –GTVT
04
Hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén
ĐH –GTVT
05
Kỹ thuật an toàn trong thiết kế , sử dụng và sửa chữa MXD.
ĐH –GTVT
06
Tài liệu vận hành máy thi công
Biên soạn
07
Cataloge của nhà sản xuất.
08
Sử dụng Máy Xây Dựng
ĐH –GTVT
09
Truyền động Máy Xây Dựng
ĐH –GTVT
10
Máy và thiết bị xây dựng
ĐH-GTVT

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mail:trungtamdaotao.rdc@gmail.com

    Blogger Comment
    Facebook Comment