AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3

   Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3


STT
NỘI DUNG HUẤN LUYỆN
Thời gian huấn luyện (gi)
Tổng
s
Trong đó
Lý 
thuyết
Thực hành
Kiểm
tra
I
Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
8
8
0
0
1
Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
6
6


2
Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
1
1


3
Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
1
1


II
Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
8
8


1
Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
4
4


2
Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
1
1


3
Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
1
1


4
Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.
1
1


5
Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
1
1


III
Nội dung huấn luyện chuyên ngành
6
4
2


Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
6
4
2

IV
Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện
2
2


Tổng cộng
24
22
2
THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
Khai Giảng: ngày 7 hàng tháng
Thời Gian: 07h30 - 16h30  Học liên tiếp từ Thứ 2 đến Thứ 6
Thời Lượng: 3 tháng - 6 tháng
THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐÓNG HỌC PHÍ
Hồ Sơ: 02 bản sao CMND (không cần công chứng); 02 ảnh màu cỡ 3x4 (phía sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán).
Học Phí: 700.000 vnđ
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:
-CGCC. Lê Văn Thịnh - Cục giám định- BXD
-TS. Nguyễn Khắc Mạn -Trường Đại học Kiến Trúc
-TS: Trương Xuân Khiêm - Cục giám định- BXD
VĂN BẰNG CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ: Sau khi kết thúc khóa học viên được cấp chứng chỉ  sơ cấp nghề theo quy định. 
+ Chứng nhận/Chứng chỉ /Thẻ ATLĐ do Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC cấp.

Thông Tin Liên Hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Email:trungtamdaotao.rdc@gmail.com/Web:trungtamrdc.com/
Hotline: 0908.067.780 - 0979.067.780

    Blogger Comment
    Facebook Comment