AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO

AN TOÀN LÀM VIỆC TRÊN CAO

an toàn làm việc trên cao

- Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐ của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
1. Đối Tượng Tham Gia Khóa An Toàn Làm Việc Trên Cao.
- Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nhóm 3: Người làm công việc ở trên cao
2. Mục Tiêu Đào Tạo:
Nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn lao động khi làm các công việc trên cao. Nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên.
---Sau khi hoàn thành sẽ được cấp thẻ theo quy định:

3.Nội Dung Đào Tạo:
Tổng quan luật pháp, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động.
– Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn, vệ sinh lao động;
– Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động;
– Qui định của luật về chế độ, chính sách cho người lao động về 
an toàn, vệ sinh lao động
– Kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
– Phương tiện bảo vệ cá nhân: các yêu cầu khi lựa chọn, sử dụng và bảo quản.
* Tổng quan kỹ thuật làm việc trên cao, trên sàn công tác di động.
– Các định nghĩa, khái niệm, thuật ngữ;
– Các yêu cầu cơ bản trong kỹ thuật làm việc trên cao.
– Các đặc điểm đặc thù khi làm việc.
* Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro khi làm việc.
– Nhận diện mối nguy
– Phân tích rủi no và đánh giá rủi ro
* Kỹ thuật an toàn khi làm việc trên cao, trên sàn công tác di động.
– Các yêu cầu về an toàn khi làm việc
– Kỹ thuật an toàn khi làm việc: lý thuyết và thực hành
– Biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện làm việc.
Học phí học an toàn lao động vệ sinh lao động :
☞ Nhóm 1: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.

☞ Nhóm 2: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.
☞ Nhóm 3: 700.000đ/người - Cấp thẻ an toàn lao động.
☞ Nhóm 4: 300.000đ/người - Cấp danh sách huấn luyện ATLĐ.
☞ Nhóm 5: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.
☞ Nhóm 6: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.

Hồ sơ đăng ký:
  • 2 Ảnh 3×4
  • 2 Chứng minh thư bản photo
VĂN BẰNG CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ, chứng nhận, thẻ An Toàn Lao Động theo quy định. Do Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC cấp.

Thông Tin Liên Hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Email:trungtamdaotao.rdc@gmail.com/Web:trungtamrdc.com/
Hotline: 0908.067.780 -  0979.067.780 / http://daotao.rdc.vn/

    Blogger Comment
    Facebook Comment