LỊCH KHAI GIẢNG ATLĐ

LỊCH KHAI GIẢNG ATLĐ


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP ATLĐ VÀO NGÀY 12, 24 MỖI THÁNG
1
NHÓM 1- Dành cho cán bộ quản lý
Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP
2
NHÓM 2- Dành cho cán bộ an toàn
Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP
3
NHÓM 3- Dành cho công nhân đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
4
An toàn trong công trình xây dựng
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
5
An toàn làm việc trên cao
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
6
An toàn làm việc trong không gian kín
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
7
An toàn vận hành thiết bị nâng
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
8
An toàn vận hành cần trục
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
9
An toàn vận hành cẩu tháp
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
10
An toàn vận hành thiết bị áp lực
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
11
An toàn vận hành xe cơ giới (đào,lu,ủi)
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
12
An toàn trong lĩnh vực mộc
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
13
An toàn trong lĩnh vực cơ khí
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
14
An toàn trong lĩnh vực hàn
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
15
An toàn trong lĩnh vực điện
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
16
An toàn trong sản xuất lao động
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
17
An toàn trong thi công, lắp đặt thiết bị
Thẻ ATLĐ huấn luyện theo          NĐ 44/2016/NĐ-CP
18
NHÓM 4- Dành cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đang hoạt động
Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP
19
NHÓM 5- Dành cho nhân viên y tế
Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP
20
NHÓM 6- Dành cho nhân viên an toàn, an toàn viên
Chứng nhận huấn luyện theo NĐ44/2016/NĐ-CP

Học phí học an toàn lao động vệ sinh lao động :
☞ Nhóm 1: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.

☞ Nhóm 2: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.
☞ Nhóm 3: 700.000đ/người - Cấp thẻ an toàn lao động.
☞ Nhóm 4: 300.000đ/người - Cấp danh sách huấn luyện ATLĐ.
☞ Nhóm 5: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.
☞ Nhóm 6: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.

Hồ sơ đăng ký:
  • 2 Ảnh 3×4
  • 2 Chứng minh thư bản photo
VĂN BẰNG CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ, chứng nhận, thẻ An Toàn Lao Động theo quy định. Do Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC cấp.
***Được giảm học phí khi đăng ký với số lượng nhiều...

Thông Tin Liên Hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Email:trungtamdaotao.rdc@gmail.com/Web:trungtamrdc.com/
Hotline: 0908.067.780 -  0979.067.780 / http://daotao.rdc.vn/
    Blogger Comment
    Facebook Comment