Thủ Tục Xin Chứng Chỉ Tổ Chức Quy Hoạch Xây Dựng

Thủ Tục Xin Chứng Chỉ Tổ Chức Quy Hoạch Xây Dựng

Thành phần hồ sơ chung:
-         Tệp tin scan từ bản gốc giấy phép đăng ký kinh doanh;
-         Tệp tin scan từ bản gốc hợp đồng lao động của các cán bộ chủ chốt;
-         Tệp tin scan từ bản gốc bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
Thành phần hồ sơ đối với lĩnh vực cụ thể:
Lĩnh vực quy hoạch xây dựng.
STTHạng IGhi chú
1Nhân sựTệp tin scan từ bản gốc chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch (10 người)
Tệp tin scan từ bản gốc văn bằng có chuyên môn phù hợp (30 người)
2Hợp đồng, biên bản nghiệm thuTệp tin scan từ bản gốc hợp đồng quy hoạch xây dựng, biên bản nghiệm thu ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh hoặc 02 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại I hoặc 2 đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
3Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng.Nhiệm vụ quy hoạch.
Hoặc có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001
Hạng II
1Nhân sựTệp tin scan từ bản gốc chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch (10 người)
Tệp tin scan từ bản gốc văn bằng có chuyên môn phù hợp (20 người)
2Hợp đồng, biên bản nghiệm thuTệp tin scan từ bản gốc hợp đồng quy hoạch xây dựng, biên bản nghiệm thu ít nhất 01 đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện hoặc 02 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị loại II hoặc 2 đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
3Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng.Nhiệm vụ quy hoạch.
Hoặc có  chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001
Hạng III
1Nhân sựTệp tin scan từ bản gốc chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch (05 người)
Tệp tin scan từ bản gốc văn bằng có chuyên môn phù hợp (10 người)
2Hợp đồng, biên bản nghiệm thuKhông yêu cầu
3Quy trình quản lý thực hiện công việc và hệ thống quản lý chất lượng.Nhiệm vụ quy hoạch.
Hoặc có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001


Thông Tin Liên Hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Email:trungtamdaotao.rdc@gmail.com/Web:trungtamrdc.com/
Hotline: 0908.067.780 -  0979.067.780 / http://daotao.rdc.vn/


    Blogger Comment
    Facebook Comment