KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG

KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ XÂY DỰNG


TT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KHAI GIẢNG
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
 • Đào Tạo Trắc Địa Công Trình (Đo Đạc Bản Đồ)
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
      
 • Đào Tạo Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Giám Sát Thi Công Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo Giám Đốc Quản Lý Dự Án
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

   
 • Đào Tạo Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng Công Trình
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng


 • Đào Tạo Lập Hồ Sơ Dự Thầu
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Thí Nghiệm Viên Chuyên Ngành Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

       
 • Đào Tạo Trắc Địa Công Trình (Đo Đạc Bản Đồ)
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Định Giá Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Hồ Sơ Hoàn Công, Thanh Quyết Toán
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Công Trình
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Trạm Trộn Bê Tông
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Đào, Lu, Xúc, Ủi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Xúc Lật
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Cuốc
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Bơm Bê Tông
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Khoan Cọc Nhồi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Đầm
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Cơ Giới
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Gondola
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Chuyển Vữa
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Đào Bánh Xích
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Thiết Bị Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Vận Thăng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Sàn Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Sàn Nâng Người
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Tời Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Sàn Treo
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cẩu Trục
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cẩu Tháp
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cần Trục
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Cần Trục Ô Tô
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Thang Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cẩu Thùng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Máy Nén Khí
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Lò Hơi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Nồi Hơi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Lò Gia Nhiệt Dầu
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn 3G, 4G, 5G, 6G
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Nề Hoàn Thiện
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Lắp Dựng Giàn Giáo
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Điện Công Nghiệp
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Kỹ Thuật Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn Cắt Kim Loại
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn Điện – Hàn Hơi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn Gió Đá
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Coppha
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Bê Tông
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Cơ Khí
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Điện
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Sơn
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Tiện
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG

       
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Làm Việc Trên Cao
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Vận Hành Cần Trục
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Hàn Cắt
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Lĩnh Vực Mộc
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Cơ Khí
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo An Toàn LĐ Làm Việc Trong Không Gian Kín
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Vận Hành Thiết Bị Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Vận Hành Thiết Bị Áp Lực
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động – Vệ Sinh Lao Động
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

     
 • Đào Tạo Kế Toán Trưởng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

  
 • Đào Tạo Kế Toán Doanh  Nghiệp
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

  
 • Đào Tạo Kế Toán Thuế
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Kế Toán Tiền Lương
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

  
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Bậc 1
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

       
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Bậc 2
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

    
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Dạy Nghề
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Bảo Mẫu - Cấp Dưỡng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

  
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ  Quản Lý Giáo Dục
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

     
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ  Quản Lý Giáo Dục Mầm Non
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ  Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
                         Hotline: 0908067780 - 0979067780
  Blogger Comment
  Facebook Comment