ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 TẠI QUẢNG NGÃI

ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 3 TẠI QUẢNG NGÃI

 
1. Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3 Tại Quảng Ngãi:
➤ Đăng ký học an toàn lao động-vệ sinh lao động tại Tp Hồ Chí Minh, cấp chứng nhận/chứng chỉ an toàn lao động-vệ sinh lao động khi kết thúc khóa học: 0908 067 780 hoặc 0979 067 780
2. Đối Tượng Huấn Luyện An Toàn Lao Động Tại Quảng Ngãi:
Nhóm 3Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
3. Chương Trình Đào Tạo Khóa Học An Toàn Lao Động Tại Quảng Ngãi:
NHÓM 3
Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
Đăng ký học an toàn lao động Nhóm 3 liên hệ 0908 067 780 hoặc 0979 067 780
Nội dung học của nhóm 3:
a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.
Thời gian học & chứng nhận của nhóm 3:
Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
***Sau khi hoàn thành khóa học được cấp thẻ an toàn. Thẻ an toàn có thời hạn 2 năm.
Học phí học an toàn lao động vệ sinh lao động tại Quảng Ngãi:
☞ Nhóm 1: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động
☞ Nhóm 2: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động
☞ Nhóm 3: 700.000đ/người - Cấp thẻ an toàn lao động
☞ Nhóm 4: 300.000đ/người - Cấp danh sách huấn luyện ATLĐ
☞ Nhóm 5: 2.000.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động
☞ Nhóm 6: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động
Hồ sơ đăng ký:
  • 2 Ảnh 3×4
  • 2 Chứng minh thư bản photo
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận, thẻ an toàn lao động do Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC cấp, có giá trị toàn quốc và theo đúng quy định của pháp luật.
    Blogger Comment
    Facebook Comment