HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG TẠI QUẢNG NGÃI

HUẤN LUYỆN AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG TẠI QUẢNG NGÃI

NHÓM 3 - AN TOÀN TRONG XÂY DỰNG
- Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
- Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐ của Bộ lao động thương binh và xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
- Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
1. Đối Tượng Tham Gia Khóa An Toàn Trong Xây Dựng.
- Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Nhóm 3: An toàn trong công trình xây dựng.
2. Mục Tiêu Đào Tạo An Toàn Trong Xây Dựng:
Nhằm cung cấp kiến thức kỹ thuật an toàn lao động khi làm việc ở các công trình xây dựng, nhà ở.Khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về an toàn cho học viên.
---Sau khi hoàn thành sẽ được cấp thẻ theo quy định:
3.Nội Dung Đào Tạo An Toàn Trong Xây Dựng:
- Chính sách pháp luật về an toàn lao động - vệ sinh lao động.
- Tổng quan về công việc trên công trình xây dựng.
- Các yếu tố có hại, nguy hiểm khi làm việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - vệ sinh lao động trong công trình xây dựng.
- Kỹ thuật an toàn khi vận hành máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động - vệ sinh lao động.
- Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động trong công trình xây dựng.
- Kỹ thuật an toàn làm việc trong công trình xây dựng.
- Những nguyên nhân gây tai nạn ngã cao và biện pháp khắc phục.
- Các biện pháp an toàn khi làm việc trên cao.
- Nội quy an toàn làm việc trong công trình xây dựng.
- Các yếu tố nguy hiểm và phòng tránh khi làm việc với thiết bị điện.
- Trang bảo hộ lao động khi làm việc trên công trình xây dựng.
- Phòng chống bụi trên công trường và xí nghiệp.
- Hệ thống chiếu sáng, tránh tiếng ồn và rung động trong xây dựng.
**Sau khi làm kiểm tra kết thúc khóa học sẽ được cấp thẻ theo nghị định 44/2016/NĐ-CP
Học phí học an toàn lao động vệ sinh lao động :
☞ Nhóm 1: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.
☞ Nhóm 2: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.
☞ Nhóm 3: 700.000đ/người - Cấp thẻ an toàn lao động.
☞ Nhóm 4: 300.000đ/người - Cấp danh sách huấn luyện ATLĐ.
☞ Nhóm 5: 2.000.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.
☞ Nhóm 6: 700.000đ/người - Cấp chứng nhận an toàn lao động.

Hồ sơ đăng ký:
  • 2 Ảnh 3×4
  • 2 Chứng minh thư bản photo
VĂN BẰNG CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ, chứng nhận, thẻ An Toàn Lao Động theo quy định. Do Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Xây Dựng RDC cấp.

Thông Tin Liên Hệ:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG RDC
Địa Chỉ: 140/4 Đường TL41, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP HCM
Email:trungtamdaotao.rdc@gmail.com/Web:trungtamrdc.com/
Hotline: 0908.067.780 -  0979.067.780 / http://daotao.rdc.vn/
    Blogger Comment
    Facebook Comment