Đào Tạo Ngắn Hạn

Đào Tạo Ngắn Hạn

TT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KHAI GIẢNG
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
 • Đào Tạo Trắc Địa Công Trình (Đo Đạc Bản Đồ)
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
      
 • Đào Tạo Chỉ Huy Trưởng Công Trình Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Giám Sát Thi Công Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo Giám Đốc Quản Lý Dự Án
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

   
 • Đào Tạo Lập Dự Toán Bóc Tách Khối Lượng Công Trình
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng


 • Đào Tạo Lập Hồ Sơ Dự Thầu
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Thí Nghiệm Viên Chuyên Ngành Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

       
 • Đào Tạo Trắc Địa Công Trình (Đo Đạc Bản Đồ)
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Định Giá Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Hồ Sơ Hoàn Công, Thanh Quyết Toán
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Công Trình
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Trạm Trộn Bê Tông
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Đào, Lu, Xúc, Ủi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Xúc Lật
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Cuốc
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Bơm Bê Tông
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Khoan Cọc Nhồi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Đầm
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Cơ Giới
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Gondola
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Chuyển Vữa
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Máy Đào Bánh Xích
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Thiết Bị Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Xe Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Vận Thăng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Sàn Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Sàn Nâng Người
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Tời Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Sàn Treo
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cẩu Trục
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cẩu Tháp
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cần Trục
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Cần Trục Ô Tô
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Thang Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Cẩu Thùng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Máy Nén Khí
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Lò Hơi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Vận Hành Nồi Hơi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ VH Lò Gia Nhiệt Dầu
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn 3G, 4G, 5G, 6G
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Nề Hoàn Thiện
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Lắp Dựng Giàn Giáo
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Điện Công Nghiệp
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Kỹ Thuật Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn Cắt Kim Loại
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn Điện – Hàn Hơi
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn Gió Đá
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Coppha
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Bê Tông
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Hàn
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Cơ Khí
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
  
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Điện
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Sơn
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo Sơ Cấp Nghề / Bậc Thợ Tiện
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG

       
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Xây Dựng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Làm Việc Trên Cao
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Vận Hành Cần Trục
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Hàn Cắt
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Lĩnh Vực Mộc
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Trong Cơ Khí
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo An Toàn LĐ Làm Việc Trong Không Gian Kín
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Vận Hành Thiết Bị Nâng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
     
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động Vận Hành Thiết Bị Áp Lực
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo An Toàn Lao Động – Vệ Sinh Lao Động
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

     
 • Đào Tạo Kế Toán Trưởng
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

  
 • Đào Tạo Toán Doanh  Nghiệp
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

  
 • Đào Tạo Toán Thuế
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Toán Tiền Lương
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

  
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Bậc 1
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

       
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Bậc 2
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

    
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Sư Phạm Dạy Nghề
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
    
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Văn Thư Lưu Trữ
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
   
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ Bảo Mẫu
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

  
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ  Quản Lý Giáo Dục
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

     
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ  Quản Lý Giáo Dục Mầm Non
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng

      
 • Đào Tạo Nghiệp Vụ  Quản Lý Giáo Dục Nghề Nghiệp
Tuần Thứ 2 Hàng Tháng
                         Hotline: 0908067780 - 0979067780
  Blogger Comment
  Facebook Comment